Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Zakłady pracy i organizacje na Hrubieszowszczyźnie” » Teczki » Teczka „Różne”

lata 50.
image Lata 50-te 20 w. Hrubieszów. Samochody dostawcze na bazie PZGS »

1921 - 07 - 26
image 1921. Hrubieszow. Zaświadczenie pracy Leona Daciuka »

1938
image 1938. Hrubieszów. Zakład wyrobu beczek na miód. »

1952 - 11 - 20
image 1952. Legitymacja członkowska Ligi Morskiej »

1938 - 08 - 06
image 1938. Białopole. Trzech mężczyzn na drezynie »

lata 20.
image Lata 20-te 20 w. Hrubieszów. Pracownicy Banku Polskiego przed jego siedzibą »

lata 60.
image Lata 60-te 20 w. Hrubieszów. Rada Cechu Rzemiosł Różnych »

lata 50.
image Lata 50-te 20 w. Hrubieszów. Antoni Borysiewicz w samochodzie dostawczym PZGS Samopomoc Chłopska »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.