Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Ludzie związani z hrubieszowszczyzną” » Teczki » Teczka „Dokumenty z lat 1918-1939”

1930-07-10
image Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej Ciężkich Karabinów Maszynowych H. D. R. we Lwowie »

1934-07-31
image Świadectwo ukończenia kursu rusznikarzy w Szkole Zbrojmistrzów, 1934 r. »

1934-10-24
image Protokół oddawczo-odbiorczy, 1934 r. »

1936-03-13
image Zawiadomienie Państwowego Zakładu Emerytalnego dotyczące Witolda Jędrzejewskiego , 1936 r. »

1934-01-01
image Legitymacja członka Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej należąca do Witolda Jędrzejewskiego, 1934 r. »

1938-08-12
image Dyplom towarzyszący nadaniu brązowego medalu Witoldowi Jędrzejewskiemu, 1938 r. »

1925-01-01 - 1926-12-31
image Cenzura szkolna Witolda Jędrzejewskiego z roku szkolnego 1925/26 »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Cenzura szkolna Witolda Jędrzejewskiego z roku szkolnego 1927/28 »

1927-09-02
image Zaświadczenie o ukończeniu przysposobienia wojskowego II stopnia Witolda Jędrzejewskiego z 1927 r. »

1935-06-15
image Zofia Barczuk - świadectwo ukończenia szkoły siedmioklasowej »

1922-11-17
image Świadectwo kwalifikacyjne o nadanie ziemi Wincentemu Hapońskiemu - żołnierzowi Wojska Polskiego, 1922 r. »

1933-05-09
image Legitymacja opiekuna społecznego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image 1933. Legitymacja orderu Virtuti Militari »

brak informacji o dacie wytworzenia
image 1932. Legitymacja wojskowa »

1928-07-17
image 1928. Pełnomocnictwo mieszkańców Hrubieszowa »

1922-03-18
image 1922. Świadectwo śmierci Katarzyny Pirogowicz »

1934 - 05 - 22
image 1934. Hrubieszów. Legitymacja ubezpieczeniowa »

1930 - 03 - 27
image 1930. Hrubieszów. Karta rzemieślnicza Ewy Pniak »

1920 - 06 - 04
image 1920. Nowy Jork. Paszport Jana Jurczuka »

1921 - 08 - 18
image 1921. Hrubieszów. Świadectwo szkolne Krystyny Świdzińskiej »

lata 20.
image Lata 20-te 20 w. Włodzimierz. Dwóch żołnierzy »

1928 - 09 - 06
image 1928. Hrubieszów. Metryka urodzenia Natalii Jarosz »

1935 - 12 - 21
image 1935. Lublin. Świadectwo szkolne Natalii Jarosz »

1937 - 04 - 13
image 1937. Zamość. Rekomendacja K. Bacewicza »

1917
image 1917. Kartka pocztowa nadesłana do Wacławy Bondarewicz »

1919
image 1919. Kartka pocztowa nadesłana do Wacławy Bondarewicz »

1917
image 1917. Kartka pocztowa nadesłana do Wacławy Bondarewicz »

1937
image 1937. Kartka pocztowa do W. i W. Lejmanów »

1932
image 1932. Jaremcze. Kartka pocztowa do W. i W. Lejmanów »

1932
image 1932. Zborów. Kartka pocztowa nadesłana do W. Lejmana »

1927
image 1927. Kartka pocztowa adresowana do Wacława Morgona »

1925
image 1925. Kartka pocztowa adresowana do Zofii Morgan z Masłomęcza »

1925
image 1925 r. Kartka świąteczna wysłana do rodziny Bondarewiczów »

I poł. 20 w.
image Lata 20./30-te 20 w. Krasnobród. Pielgrzymi hrubieszowscy »

1938 - 06 - 05
image 1938. Hrubieszów. Procesja w dniu Zielonych Świątek »

1935 - 07
image 1935. Częstochowa. Pielgrzymi hrubieszowscy przed klasztorem na Jasnej Górze »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Lata 20-te 20 w. Karta pocztowa adresowana do Alicji Kern - awers »

1925 - 06 - 06
image 1925. Hrubieszów. Karta pocztowa adresowana do Alicji Kern - rewers »

1920
image 1920. Kartka pocztowa z życzeniami noworocznymi - awers »

1920
image 1920. Kartka pocztowa z życzeniami noworocznymi - rewers »

1918 --- 1920
image Druga dekada 20 w. Kartka pocztowa adresowana do Mirosławy Kern »

1926
image 1926. Lublin. Kartka pocztowa poświęcona Stanisławowi Staszicowi »

początek 20 w.
image 1919. Pocztówka od Mieczysława Kerna do rodziców »

1919
image 1919. Hrubieszów. Rewers kartki pocztowej od Mieczysława Kerna do ojca »

1937 - 12 - 09
image 1937. Hrubieszów. Legitymacja członka Powiatowego Koła Hodowców Koni »

1939 - 03 - 23
image 1939. Dziekanów. Pismo z Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego do Ireny Kern »

lata 30.
image Lata 30-te 20 w. Hrubieszów. Dwie kobiety »

1930 - 09 - 29
image 1930. Werbkowice. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o stanie cywilnym »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.