Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Ludzie związani z hrubieszowszczyzną” » Teczki » Teczka „Dokumenty z lat 1945-1989”

1977-09-27
image Zaświadczenie Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD dotyczące członkostwa Stanisława Puka »

1962-06-20
image Dowód osobisty Stanisława Puka »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Legitymacja Złotego Krzyża Zasługi należąca do Stanisława Puka »

brak informacji o dacie wytworzenia
image 1949/50. Zeszyt do zoologii »

brak informacji o dacie wytworzenia
image 1951. Metryka ślubu Leontyny i Wincentego Hapońskich »

1951-01-01 - 1951-12-31
image 1951. Hrubieszów. Para nad rzeką »

1967-11-30
image 1967. Hrubieszów. Wyciąg z aktu urodzenia należący do Wincentego Hapońskiego »

1964-01-01 - 1964-12-31
image 1964. Hrubieszów. Rodzina Hapońskich w ogrodzie »

1954-10-07
image 1954. Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej należące do Wincentego Hapońskiego »

1975 - 06 - 25
image 1975. Hrubieszów. Legitymacja mistrzowska. »

1967 - 03 - 24
image 1967. Książeczka instruktażowa BiHP »

brak informacji o dacie wytworzenia
image 1955. Sekcja teatralna Towarzystwa Miłośników Ziemi Hrubieszowskiej »

1958 - 12 - 06
image 1958. Dyplom kupiecki należący do Heleny Dąbrowskiej »

1984 - 10 - 08 lata 80.
image 1984. Hrubieszów. Legitymacja Radnego Miejskiej Rady Narodowej »

lata 70.
image Lata 70. 20 w. Hrubieszów. Leszek Korczak przy studni z pompą na ul. Kilińskiego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image 1987. Hrubieszów. Odznaka "Zasłużony Sędzia Lekkiej Atletyki" »

1953
image 1953. Hrubieszów. Legitymacja klasyfikacyjna sportowca »

1886 - 09 - 18
image 1986. Hrubieszów. Legitymacja Sędziego Lekkiej Atletyki »

1953 - 12 - 07
image 1953. Hrubieszów. Legitymacja ubezpieczeniowa »

1953 - 02 - 12
image 1953. Hrubieszów. Zaświadczenie o odroczeniu odbycia służby »

1982
image 1982. Hrubieszów. Talon na obuwie »

1968 - 07 - 22
image 1968. Frombork. Honorowe obywatelstwo Fromborka »

1946 - 03 - 30
image 1946. Medal i legitymacja "Za zwycięstwo nad niemcami w wielkiej wojnie ojczyźnianej 1941-1945 r." »

1946 - 07 - 29
image 1946. Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej Pawła Hukowskiego »

1976 - 12 - 30
image 1976. Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. i legitymacja Pawła Hukowskiego »

1946 - 11 - 06
image 1946. Jarocin. Medal i legitymacja Medalu za Odrę, Nysę, Bałtyk Pawła Hukowskiego »

1976 - 05 - 05
image 1976. Medal za udział w walkach o Berlin oraz legitymacja Pawła Hukowskiego »

1947 - 03 - 14
image 1947. Poznań. Pozwolenie - prawo jazdy Pawła Hukowskiego »

1955 - 11 - 21
image 1955. Odpowiedź na skargę z Biura Listów i Zażaleń przy Radzie Państwa »

1989 - 05 - 17
image 1989. Warszawa. Legitymacja Krzyża Oświęcimskiego Jakuba Żaka »

1973 - 05 - 07
image 1973. Warszawa. Legitymacja Medalu Zwycięstwa i Wolności Jakuba Żaka »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.